Ingaruka zo gukoresha imiti yisigwa, igihe kirekire

Niba warigeze urwara uduheri mu maso cyangwa utubara, ushobora kuba warabwiwe n’inshuti yawe cyangwa mugenzi wawe ati hari agati muri farumasi batanga gakiza uduheri.
Bamwe bayikoresha yonyine abandi bayivanga mu mavuta, ariko se koko ni muganga uba wabibategetse cyangwa ni ukwivumburira?

Muri iyi nkuru hano tugiye kurebera hamwe ingaruka zishobora kugera ku bantu bisiga iyi miti yo mu bwoko bwa steroid igihe kirenze icyemewe ndetse tunasoze dutanga inama.

Ubusanzwe iyi miti yo mu bwoko bwa sterois itangwa mu kuvura zimwe mu ndwara z’uruhu (si zose) harimo ibishishi, uduheri tw’ubwivumbure (allergy), n’izindi. Iyi miti ntiganya ingufu kandi igihe cyo kuyikoresha uko kigenda cyiyongera niko ibyago byiyongera.

Tutaravuga izo ngaruka twavuga ko imwe muri iyo miti harimo:

Hydrocortisone yaba yonyine cyangwa ivanze n’indi nko muri Unisten-HC aho ivanze na Clotrimazole
Betamethasone mu moko azwi nka Dawavate, Betneval, Unibet, Bentopic, cyangwa ivanze mu yindi nka Entezma aho ivanze na Salicylic acid
Clobetasol yaba yonyine nka dermovate cyangwa ivanze mu yindi nka Sonaderm aho ivanze na Miconazole na Gentamycin
Beclomethasone iboneka muri Candiderm
Fluticasone yonyine izwi nka cutivate

N’indi inyuranye kuko yose ntitwayirondora hano

Ingaruka zikaba zishobora kuba ku ruhu ahasizwe wa muti cyangwa zikaba zafata umubiri muri rusange haba imbere cyangwa inyuma.

KU RUHU

 

 1. Kumva utonekara uruhu cyangwa rumeze nk’urwahiye
 2. Korohera cyane k’uruhu bishobora kugira ingaruka nko mu gihe cyo kubagwa
 3. Kugira ibimeze nk’amaribori aho wasize umuti, kuba uruhu rwaho rudasa n’urundi cyangwa imitsi igaragara, rimwe na rimwe hagasatagurika
 4. Kumera ubwoya bwinshi aho wasize uyu muti (bamwe uba ubona barameze ubwanwa hejuru y’umunwa)
 5. Kuba imbata ku buryo mu gihe udakoresheje uwo muti umubiri uhita ugira ubwivumbure

 

UMUBIRI WOSE

 

 1. Kubyimba amaguru ukabona aretsemo amazi
 2. Kugira umuvuduko w’amaraso uri hejuru
 3. Kwangirika amagufa kandi akaba adakomeye
 4. Umunabi, kwiyongera ibiro bidasanzwe no kugira uruhu rudakomeye bizwi nka Cushing’s syndrome

Muri macye izi ngaruka zigera ku muntu ukoresheje iyi miti mu gihe kirekire, kirenze ibyumweru 4.

DUSOZA

Niba ikintu cyiswe umuti, menya ko utagomba kugikoresha utacyandikiwe cyangwa utagiriwe inama na muganga. By’umwihariko ku miti yisigwa ni byiza kugisha inama muganga w’uruhu.

Kuba wayikoresha mu mwanya w’amavuta, cyangwa ukayivanga n’amavuta ni ukwiyangiriza uruhu kandi bitinde bitebuke ingaruka ziraza.

Niba wawandikiwe na muganga rero nabwo kurikiza inama yaguhaye ku byerekeye inshuro uwisiga (niba ari rimwe, kabiri cyangwa gatatu ku munsi) igihe ugomba kuwisiga (niba ari mu gitondo cyangwa nijoro) kandi iminsi yagutegetse nturenzeho n’umunsi umwe, uzaba wirinze ziriya ngaruka zose tubonye haruguru.

Zimwe mu mpamvu zitera kuzana ururenda rudasanzwe mu gitsina

Ubusanzwe umugore wese/umukobwa wese mu bihe bisanzwe agira ububobere ndetse bwa bubobere iyo ari kwitegura imibonano cyangwa agize ubushake bubyara ururenda rushobora no gusohoka hanze ku buryo imyenda yambaye itota, kuri bamwe Nyamara bijya bibaho urwo rurenda rukaza mu bihe atanagize ubushake bw’imibonano, rimwe na rimwe rukaza rufite ibara runaka, ndetse runanuka. Aha rero haba hari indi mpamvu iri kubitera, ni byo iyi nkuru igiye kuvugaho

1.   Bacterial vaginosis

Iyi ni indwara twavuga ko ari rusange ku bagore/bakobwa. Ituma ururenda rusohoka mu gitsina ruza runuka nk’amafi/injanga ndetse ufite iyi ndwara usanga agira ipfunwe ryo gukora imibonano ataroga kuko kwiyambura kwe bituma umugabo abangamirwa na ya mpumuro. Ikunze kurangwa ku bagore bakunda gusomwa mu gitsina, cyangwa abahura n’abagabo banyuranye. Gukoresha agakingirizo nyuma ugakorera aho, ku munsi umwe na byo byongera ibyago byo kuyirwara.

2.   Trichomonas

Iyi na yo ni indwara ituma uzana ururenda mu gitsina. Ikaba kandi indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina uretse ko ishobora no kwandurira ahandi nko gusangira essuie-main cyangwa imyenda y’imbere. Umwihariko wayo ni uko ururenda rwayo ruba rufite ibara risa umuhondo ndetse rimwe na rimwe rikenda kuba icyatsi. Kuribwa, kubyimba imyanya ndangagitsina no kumva ushaka kwishimagura ni ibindi bimenyetso byayo

3.   Ubwandu butewe n’imiyege

Ikizakubwira ko wagize ubwandu buturutse ku miyege ni uko ururenda ruzaza rusa n’umweru kandi rusa n’urufatiriye. Hakiyongeraho kumva umeze nk’uri gushya mu gitsina ndetse wumva uburyaryate budasanzwe. Nubwo imiyege isanzwe mu gitsina ariko hari igihe iba myinshi bigatera uburwayi. Bimwe mu bituma iba myinshi twavuga:
 • stress
 • diyabete
 • ibinini byo kuboneza urubyaro
 • gutwita
 • imiti ya antibiyotike unyoye iminsi hejuru ya 10 na yo ishobora kubitera kuko ituma bagiteri zigabanyuka maze imiyege ikiyongera

 

4.   Imitezi na chlamydia

Izi na zo ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ururenda ruterwa na zo akenshi ruba rusa umuhondo (amashyira) cyangwa rukenda kuba icyatsi nk’uko rushobora no gusa n’urwijimye cyane cyane iyo hivanzemo amaraso

5.   Kanseri y’inkondo y’umura


Iyi na yo ni indwara akenshi ituruka kuri virusi izwi nka HPV (Human Papilloma Virus). Iyo warwaye iyi kanseri hari igihe nta bimenyetso ubona ariko iyo bije twavugamo ururenda rumeze nk’amazi, ubundi ruvanzemo amaraso cyangwa rusa ikigina kandi runuka.

Zirikana

Niba uri kuzana ururenda rudasanzwe rukaba ruherekejwe n’ibimenyetso tugiye kuvuga, usabwa kwihutira kujya kwa muganga

 • Umuriro
 • Kubabara mu kiziba cy’inda cyangwa inda muri rusange
 • Kunanuka
 • Umunaniro uhoraho
 • Kunyaragura

Ibiza ku isonga mu gutera ububobere kugenda cyangwa kubaganyuka

Iyo umukobwa ageze mu bwangavu, imisemburo ye ifatanyije n’imvubura ya Bartholin bitangira gutuma mu gitsina cye haza ububobere. Ubu bubobere bugira akamaro kanini mu gihe cy’imibonano aho bufasha intanga kogoga zigana mu miyoborantanga ndetse bukanafasha mu gutuma hatabaho kubabara cyangwa gukomereka mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina

Nyamara habaho igihe ubu bubobere bugabanyuka ndetse bukaba bwanabura burundu. Aha rero ni ho usanga umugore ahangayika ndetse akaba yatangira gushakisha hirya no hino imiti inyuranye ifasha kubugarura cyangwa kubwongera. Gusa ikiba gikwiye kubanza gutekerezwa ni icyabuteye kugenda cyangwa kugabanyuka, ukamenya icyo gukora nyuma yo kumenya ikibitera.

Nibyo tugiye kuvugaho muri iyi nkuru.

 

Ni iki gitera ububobere kugabanyuka?

 

Ubundi impamvu iza ku isonga mu gutuma ubu bubobere bugabanyuka ni ukuba umusemburo wa estrogen mu mubiri na wo wagabanyutse. Ibi bikunze kuba ku bagore bari mu myaka yo gucura.

Gusa si byo gusa bibitera, ahubwo izindi mpamvu twavuga :

 

 • Kuba umugore ari konsa cyane cyane ku mwana wa mbere
 • Kuba umugore anywa itabi
 • Depression, agahinda gasaze, kwiheba no kwigunga
 • Kuba udatuje, ufite stress nyinshi
 • Igabanyuka ry’ubudahangarwa
 • Kubyara cyangwa kuba utwite inda y’imvutsi
 • Siporo zikomeye cyane cyane abakora siporo yo kwiruka ahantu harehare (athletes)
 • Imwe mu miti ya kanseri
 • Kuba warabazwe ugakurwamo imirerantanga (ovaries)

Gusa hari n’imiti imwe ishobora kubitera hanarimo iyo kuboneza urubyaro, gukaraba mu gitsina imbere kenshi kimwe no kuba wahasiga imwe mu miti haba imbere cyangwa inyuma

 

Ni izihe ngaruka zo kubura ububobere?

 

Uretse kuba bihangayikisha ndetse bikanabangamira uwabubuze ariko binafite izindi ngaruka. Muri zo twavuga :

 

 • Kumva udashaka gukora imibonano
 • Kokera mu gitsina no kuryaryatwa
 • Kuba wazana amaraso nyuma yo gukora imibonano
 • Udusebe ku gitsina n’ahahazengurutse kubera kwikubanaho
 • Guhorana ubwandu bw’umuyoboro w’inkari
 • Kumva wakishimagura

Ibi bitera rimwe na rimwe ipfunwe ugasanga ndetse umugore atinye no kuba yakivuza yumva ko ari inenge cyangwa ubusembwa

 

Ni ryari nakivuza?

 

Nkuko twabibonye hejuru, ubanza kumenya ikibitera. Umaze kukimenya biba byoroshye kwivuza kuko uba uzi neza icyabiteye bityo bigafasha umuganga kuba yagufasha. Gusa siko buri gihe ari ngombwa gufata imiti, hari ibiribwa n’ibinyobwa ushobora gufata bikakongerera ububobere. Hari n’imiti ikoreshwa isigwa mu gitsina, ifasha cyane cyane abacuze cyangwa abafite imiti batahagarika kandi ikaba ari yo ibitera. Byose muganga ni we uguhitiramo icyo wakoresha.

Soma hano

Ibyafasha mu kongera amavangingo

Ibyo ukwiye kumenya byerekeye ububobere

Ibyo kumenya ku mavuta yongera ububobere ashyirwa mu gitsina

Ibyo kumenya ku mavuta yongera ububobere ashyirwa mu gitsina

Igitsina cy’umugore uko gikoze, ubwacyo cyifitemo ubushobozi bwo kwibobeza, ni yo mpamvu gihora gisa n’igitose. Niba wajyaga ucyeka ko wenda ari inkari ziba zasigayemo, si byo.
Gusa mu gihe cyo kwitegura imibonano, bwa bubobere buriyongera. Ibi biterwa nuko imvubura zizwi nk’imvubura za Bartholin ziba zarekuye amatembabuzi, ashinzwe gutuma harushaho kunyerera, bikarinda kuba umugore yakoboka cyangwa agakomereka mu gihe cyo gukora imibonano. Gusa bishobora no kubaho iyo umugore ari mu burumbuke, cyangwa agize ikindi gituma agira ubushake.
Nyamara kandi bijya bibaho ko bwa bubobere bugabanyuka cyangwa bukanashira burundu, ku buryo mbere yo gukora imibonano hitabazwa amavuta yabugenewe ashyirwa mu gitsina mbere yo gukora imibonano. Kubura ububobere biterwa n’impamvu zinyuranye, si zo tugiye kuvuga hano, ahubwo tugiye kuvuga ku mavuta akoreshwa mu gufasha ababubuze.

1. Aya mavuta yakoreshwa ryari?

Kuba wakoresha aya mavuta si igitangaza, mu gihe nta yandi mahitamo ufite.
Wakoresha aya mavuta igihe cyose:
 • Wabuze ububobere kubera imiti uri gukoresha, akenshi iyo kuboneza urubyaro cyangwandi
 • Habaye impinduka mu misemburo wenda utwite cyangwa wonsa
 • Uri gusatira imyaka yo gucura cyangwa wacuze
 • Wabuze ububobere ariko nta mpamvu uzi yabiteye cyangwa se ukora imibonano inshuro imwe ugahita wuma kandi umugabo ashaka gukomeza
 • Ukora imibonano ukababara cyangwa ukumva wocyera kubera igitsina cy’umugabo kitinjira neza
窗体顶端
窗体底端

2. Nahitamo gute amavuta nkoresha

Amavuta akoreshwa mu gitsina aratandukanye, buri wese ahitamo agendeye ku yahuye n’umubiri we, kuba ari bukoreshe agakingirizo n’izindi mpamvu
 • Hari amavuta akorwa haherewe ku mazi, akaba arimo amavuta ya glycerine. Ni nayo amenyerewe cyane, urugero ni KLY Jelly. Gusa niba ukunze kurwara infections, cyane cyane iziva ku miyege, wakoresha atarimo glycerine
 • Hari akorwa bahereye kuri silicone, aya yo amara igihe kirekire aho yashyizwe hagihehereye kurenza ashingiye ku mazi, gusa atuma mu gitsina hasa n’ahafatiriye bikaba byabangamira umugabo, kuko n’igitsina cye kivamo kimatira
 • Akorwa hashingiwe ku mavuta, kenshi akorwa haherewe ku mavuta aya dutekesha. Nubwo ari meza, ariko nayo arafatira kandi ashobora gutera uburyaryate. Gusa arimo petrol nka vaseline cyangwa ibindi bikotori si meza
Niba uri bukoreshe agakingirizo, wakoresha ayakozwe bahereye ku mazi cyangwa silicone kuko ayakozwe bahereye ku mavuta yatuma agakingirizo gacika.

3. Akoreshwa ate

Mu gukoresha aya mavuta, usabwa kubanza gukoresha macye, ukagenda uyongera buhoro buhoro kugeza wumvise horoshye uko ushaka. Si byiza guhita ushyiramo amavuta menshi icyarimwe. Ikindi usabwa guhinduranya amavuta kugirango umenye neza amavuta ahuye n’umubiri wawe, cyangwa ayo umugabo wawe yumvise amufasha kwinjira neza

4. Zimwe mu ngaruka

Nk’amavuta atari umwimerere kuko aba atakozwe n’umubiri wawe, ntabwo yabura kugira ibibazo bimwe atera. Twavugamo:
 • Ubwivumbure
 • Kuryaryatwa no kwishimagura
 • Kubangamira imyorokere
 • Kongera ibyago byo kurwara ubwandu buterwa n’imiyege nka Candidose vaginale
 • Kuma vuba, bigasaba guhora usigamo, no mu gikorwa hagati

Icyitonderwa

Aya mavuta akoreshwa nk’ubutabazi bw’ibanze ariko ntabwo acyemura ikibazo. Ni ngombwa kwisuzumisha mu gihe kuma mu gitsina bimaze igihe kandi utazi neza ikibitera. Mu gihe uzi ikibitera ni byiza kugikosora aho kuba wakoresha aya mavuta igihe kirekire.

Tumenye ibyerekeye ubwandu bw’amaraso (blood infection)

Ubwandu bw’amaraso akenshi buzwi nka infection y’amaraso (blood infection) ni indwara imaze kugenda yiyongera kandi ihitana benshi iyo itavuwe hakiri kare. Ni indwara benshi batajya basobanukirwa kuko ahanini baba biyumvisha ko n’ubusanzwe iyo winjiwe na mikorobi zijya mu maraso. Muri iyi nkuru tugiye kugusobanurira byimbitse icyiswe ubwandu bw’amaraso nyirizina. Ikibutera, ibimenyetso, uko buvurwa n’uko wabwirinda.

Ubwandu bw’amaraso buterwa n’iki?

Ubusanzwe tugira indwara nyinshi twandura zitewe na mikorobi. Habaho iziterwa na bagiteri, imiyege cyangwa virusi. Uko rero umubiri ugenda uhangana n’izi mikorobi, habaho igihe zimwe muri zo zinjira mu maraso atembera mu mubiri. Ibyo bishobora gutuma ibice by’inyama zo mu nda bibyimba cyangwa bikangirika bitewe n’izo mikorobi zinjiye mu maraso. Nibyo twita ubwandu bw’amaraso.

Kurwara indwara ziterwa na mikorobi ntiwivurize ku gihe cyangwa ntiwivuze neza nibyo soko nyamukuru yo kwandura iyi ndwara. Akenshi indwara zishobora gutuma ugira ubwandu bw’amaraso ni umusonga, mugiga, apendicite, ubwandu bw’umuyoboro w’inkari (UTI) no kuba uri imbagwa mu bitaro.

Ni bande iyi ndwara yibasira?

Iyi ndwara nubwo ntawe itafata ariko hari abo yigirizaho nkana:

  • Abantu bafite ikibazo cy’ubudahangarwa bw’umubiri bwagabanyutse. Abo ni abafite ubwandu bw’agakoko ka SIDA, abarwaye kanseri, kimwe n’abatewe izindi ngingo (impyiko, umwijima,..)
  • Abana bato. Abo ahanini ni abana bari munsi y’umwaka muri rusange, n’abari munsi y’amezi 6 by’umwihariko
  • Abantu bageze mu zabukuru by’umwihariko iyo bafite ubundi burwayi
  • Abarwayi ba diyabete
  • Imbagwa ziri mu bitaro cyangwa zivuyeyo vuba

Ubwandu bw’amaraso burangwa n’iki?

Bitewe nuko hari igihe ifata ibice binyuranye by’umubiri, ibimenyetso rusange ni;

  • Ukuyoba ubwenge,
  • Guhumeka insigane.

Ibindi bimenyetso harimo;

  • Umuriro mwinshi cyane ujyana no gutengurwa no kubira ibyuya
  • Kugabanyuka kw’inshuro wihagarika
  • Isesemi no kuruka
  • Impiswi
  • Rimwe na rimwe gukonja bikabije.
Mikorobe iyo zigeze mu maraso zishegesha umubiri
Mikorobe iyo zigeze mu maraso zishegesha umubiri

Iyi ndwara ivurwa ite?

Kuvura iyi ndwara bisaba kubanza gukora ikizami cy’amaraso hakamenywa mikorobi yateye ikibazo. Akenshi ibizami bikorwa ni ugupima: mikorobi ziri mu maraso, ubwinshi cyangwa ubuke bw’insoro zera, kugabanyuka k’umuvuduko w’amaraso, na aside nyinshi mu maraso (acidose)

Nyuma y’ibi bizami niho hatangwa imiti. Akenshi hatangwa imiti ya antibiyotike iterwa muri serumu cyangwa inyobwa, biterwa nuko umurwayi ameze. Muganga niwe ugena iyo umurwayi agomba gufata agendeye ku bipimo umurwayi afite.

Ese iyi ndwara yakirindwa?

Ku bana bato bisaba kubitaho no gukurikirana buri karwara kose barwaye ugahita umuvuza. Byaba ibicurane, inkorora, gusa ukibona agize umuriro ujyana no kuruka no guhitwa kandi hari indi ndwara yari afite cyangwa akirutse, mwihutane kwa muganaga

Isuku ni isoko y’ubuzima. By’umwihariko ku bantu bari mu bitaro, gukaraba intoki no kwita ku isuku yaho uri byagufasha.

Ibindi ukwiye kumenya ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina

Habaho indwara zahawe akabyiniriro ko kuba indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izi ndwara nyamara hari byinshi zivugwaho dore ko hari nka zimwe umuntu akubwira ati nazanduriye mu misarane rusange, cyangwa se ati nazanduye ntakoze imibonano, n’ibindi binyuranye zivugwaho.

Muri iyi nkuru reka tukongerere ubumenyi kuri izi ndwara

 

 1. Ese ni izihe ndwara

Nkuko izina ubwaryo ribivuga izi ni indwara wandura iyo ukoranye imibonano mpuzabitsina n’uwazanduye. Zitandukanye n’izindi ndwara zifata imyanya ndangagitsina ariko zitandurira mu mibonano, cyane cyane ku bagore. Muri zo twavuga hepatite B na C, virusi ya SIDA, imitezi, trichomonas, mburugu, uburagaza, chlamydia, n’izindi

 1. Uretse imibonano hari ahandi nazandurira?

Ubusanzwe zandurira gusa mu mibonano. Ariko nanone wazandura uramutse ukoze nko mu gitsina cyangwa ku gitsina cy’uzanduye ukikora mu kanwa cyangwa ukaba wamusoma mu gitsina azirwaye aho na we wazirwara ariko wowe uzirwara mu kanwa. Hano twavuga mburugu, herpes, HPV, …

 1. Zirangwa n’iki ?

Akenshi zijya zihuza ibimenyetso ari na yo mpamvu ushobora kwibeshya ku yo urwaye. Ibimenyetso akenshi byazo ni :

 

 • Amashyira cyangwa ibimeze nka yo bisohoka mu gitsina
 • Kubabara uri kunyara
 • Kubabara cyangwa kubyimba amabya. Cyane cyane ku mitezi na cylamydia
 • Igisebe ku gitsina cyangwa mu bice bihegereye. Nka mburugu igira igisebe cyayo cyitwa induru ya mburugu
 • Kubyimbirwa mu mayasha cyane cyane kuri mburugu na herpes
 • Ibimeze nk’amaga ku gitsina cyangwa ahandi amatembabuzi yo mu gitsina yaguye, ku banduye HPV

 

Gusa hari n’abatagira ibimenyetso cyane cyane ku mitezi nyamara mwakorana imibonano ukayandura

 

 

 1. Wakora iki igihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri biriya bimenyetso?

Aha ni ho benshi bakorera amakosa. Ziriya ndwara inyinshi zihuza ibimenyetso. Igihe rero wibonyeho ikimenyetso ni byiza kwihutira kujya ku ivuriro bakagufata ibizami bakamenya iyo urwaye bakaba ari yo bakuvura

 1. Ese izi ndwara zirakira?

Nyinshi muri izi ndwara ziravurwa zigakira cyane cyane iziterwa na bagiteri nka mburugu, Chlamydia, imitezi, trichomonas…

 1. Ese umugore utwite ntiyakanduza umwana?

Umwana uri mu nda ntabwo yandura. Icyakora mu gihe avuka aba ashobora kwandura igihe nyina yanduye. Ni yo mpamvu igihe cyose utwite usabwa kiwpimisha kandi waba hari indwara urwaye ikavurwa. Mu kubyara ni byiza kubyarira kwa muganga, bitakunda ukihutira kujyana umwana na nyina ako kanya umwana akivuka

 1. Nakora iki igihe umuti nafataga utari kumvura?

Mu gihe ufashe umuti wandikiwe, ukawufata neza ariko ukabona nturi gukira, ni byiza gusubira ku ivuriro bakaguhindurira bamaze kumenya neza igituma udakira.

 1. Ese ntivuje ntizakikiza?

Izi ndwara biragoye kuvuga ko zakikiza. Kutazivuza biri mu bishobora gutera gukuramo inda, kutabyara, gukubita igihwereye, guhorana uburibwe mu nda, n’ibindi

 1. Ni gute nazirinda

Kwirinda izi ndwara biri mu bintu byoroshye nubwo benshi babirengaho bakazandura

 

 • Uburyo bwa mbere ni ukwirinda imibonano idakingiye igihe cyose ubonanye n’uwo mutashakanye
 • Irinde ibigushora mu kuba wakora imibonano igutunguye nko kunywa ugasinda, kuko bikongerera ibyago
 • Igihe cyose ukoze ufite uwo mwashakanye irinde kumuca inyuma
 • Agakingirizo kagire ingabo ihoraho igihe cyose

Bimwe mu byangiza umwijima usabwa kwirinda

Umwijima ni imwe mu nyama zo mu nda z’ingenzi dore ko ugira uruhare mu igogorwa, ukaba imvubura y’imwe mu misemburo ndetse ukanagira uruhare mu gusukura umubiri ku buryo bunyuranye. Hari bimwe mu byo turya cyangwa tunywa ndetse n’imimerere yacu bigenda byangiza umwijima buhoro buhoro bikazarangira umwijima wacu urwaye. Muri iyi nkuru tugiye kuvuga bimwe muri byo dukunze gukora no gukoresha mu buzima bwa buri munsi

1. Isukari

 

Benshi bazi ko isukari nyinshi ishobora gutera diyabete gusa cyangwa se ikangiza amenyo. Nyamara burya inangiza umwijima. Umwijima ukoresha ubwoko bw’isukari buzwi nka fructose mu gukora ibinure. Isukari yo mu nganda kimwe na za syrup zikoze mu isukari y’ibigori (high-fructose) ni bimwe mu bitera umwijima gutwikirwa n’ibinure byinshi bikazawuviramo kurwara.
Niyo waba utabyibushye, gukoresha isukari nyinshi kandi kenshi byangiza umwijima. Aha hanajyamo ibyongewemo isukari nka za soda, za bombo, n’ibindi biribwa cyangwa binyobwa byongewemo isukari.

2. Inyunganiramirire zituruka mu bimera

Aha ntihavugwa imiti iva mu bimera ahubwo haravugwa ibyo uhabwa utarwaye ngo bikunganire, ariko bikavugwa ko bikorwa mu bimera. Nubwo uba wabwiwe ko ari “umwimerere” bishobora kwangiza umwijima wawe.
Ibi ahanini biza bifunze nk’ibinini bipfundikiwe, cyangwa se bkaza bikoze nk’ifu ibikwa igihe kinini akenshi bigahabwa abifuza kugabanya ibiro, abashaka kwikingira Indwara runaka, … mbere yo kugira ibyo ukoresha banza umenye neza niba ubicuruza yarabyize, umusobanuze neza uko byakozwe, kuko siko byose byangiza umwijima.

3. Umubyibuho ukabije

Uko ubyibuha ntihabyibuha inyuma gusa ahubwo n’inyama zo mu nda ziriyongera ndetse si ukwiyongera byo kuba nini ahubwo ni ukwiyongera hazaho ibinure byinshi. Umwijima nawo niko biwugendekera ndetse bishobora gutera umwijima kuba nk’ibuye ugakomera. Ibi bikaba bakunze kuba ku babyibushye cyane, abakuze n’abarwaye diyabete.

4. Gufata inyongera nyinshi ya vitamin A

Umubiri wacu ukenera vitamin A, kandi uyibona iturutse mu mboga n’imbuto. Gusa iyi vitamin ikaba iri muri vitamin zo mu itsinda rya vitamin zivanga mu binure (liposoluble) zikaba vitamin zigenda zikibika mu mubiri ku buryo iyo zibaye nyinshi bitera ikibazo. Rero iyo ufashe iyi vitamin nk’inyongera (cyane cyane ku batabasha kubona ifunguro ririmo imboga n’imbuto) ukarenza igipimo byangiza umwijima wawe. Mu gihe utabigiriwemo inama na muganga cyangwa umuhanga mu byerekeye imirire si byiza gufata izi nyongera.

5. Ibyokunywa bidasembuye

Ibi byo kunywa bidasembuye akenshi biba byongewemo isukari kandi hejuru twabonyeko isukari nyinshi Atari nziza ku mwijima. Kuko biwutera kuzuraho ibinure bikawutera kubyimba. Aha haravugwa za soda, imitobe igurwa ikoze, iyo wakikorera ukongeramo isukari, …

6. Paracetamol

Nibyo wabisomye neza. Paracetamol iza ku isonga mu miti yangiza umwijima ariko nanone usanga iza mu miti ikoreshwa cyane ku isi yose. Usanga utaka umutwe, wumva akariro kazamutse uti mumpe paracetamol. Ushobora no kuba utazi ko hari indi miti ukoresha kenshi irimo paracetamol. Muri yo twavuga hedex, hedon, painex, imiti myinshi ya gripe (coldcap, flucoldex, doliprex, febrilex, flufed, dacold, Coldarest, fervex, …) iyi kimwe n’indi tutarondoye ibonekamo paracetamol (twongeremo ibinini bishyirwa mu mazi) si byiza kuyikoresha kenshi. Iyi miti yangiza umwijima, niyo mpamvu usabwa kutayikoresha kenshi, kandi mu gihe icyo wayinyweraga cyakize usabwa guhita uyihagarika.

7. Ibinure bigerekeranye

 

Ibi binure bigerekeranye Ntabwo ari umwimerere ahubwo byongerwa mu byo turya cyane cyane ibyanyujijwe mu nganda kugirango biba she kubikika igihe kinini aho hongerwamo hydrogen (ibinure by’umwimerere ntibiba byuzuye biba biburaho hydrogen imwe)
Ibi rero si byiza kuko byongera ibinure bityo bikagutera kongera ibiro, bikagira ingaruka ku mwijima. Mbere yo kugura ibyokurya bipfunyitse banza urebe ko birimo ibinure bigerekeranye (trans fats) kandi niyo uzabona handitseho ko harimo ducyeya (trace) uzabyitondere.

8. Inzoga

 

Benshi byo barabizi ko inzoga nyinshi yangiza umwijima. Nyamara wasanga uziko ari inzoga unyoye ari nyinshi cyane, ahubwo burya ukuri ni uko niyo wanywa nkeya ariko ukajya uyinywa kenshi amaherezo byangiza umwijima wawe.
Kunywa mu rugero nk’uko tubibwirwa buri gihe ni ingenzi kuko birinda umwijima wawe

Dusoza

Ibi si byo gusa byangiza umwijima wawe ariko biri ku isonga mu byawangiza, kubyirinda kandi birashoboka. Niba ukunda umwijima wawe rero urasabwa kugabanya no kugendera kure ibiwangiza.

Amwe mu magambo azwi nka mantra wakifashisha urwanya depression

Mbere yuko haduka imiti nka za Prozac (Fluoxetine) na Xanax (Alprazolam) abantu ubwabo bari bafite uburyo bivuramo cyangwa bavuramo indwara y’agahinda gasaze, kwiheba no kwigunga ariyo depression. Ubu buryo bwari ugusubiramo inshuro nyinshi amagambo y’iremamutima n’isanamutima bityo uko bayasubiramo bikagenda bituma umutima utuza bakumva bamerewe neza.
Ubu buryo bwatangiriye mu Buhinde imyaka 3000 ishize buzwi nka mantra, bwaje gukoreshwa n’amadini anyuranye nka Gatolika ikoresha ishapule cyangwa se Buddhist na Islam bakoresha nabo urunigi rw’amasaro menshi bagenda bavuga amagambo runaka uko bageze kuri buri saro.
Nyamara kandi nubwo aya madini yo abikoresha mu buryo bwo gusenga no gushengerera, mu kuvura depression ho nta magambo yihariye yagenwe akoreshwa ahubwo umuntu we ubwe niwe ugenda yibwira amagambo ahumuriza.
Nubwo ariko nta magambo cyangwa interuro zihariye , hano twaguteguriye amwe mu magambo ushobora kwifashisha ariko si ihame nawe wakishyiriraho ayawe. Aya tugiye kuvuga hano azwiho kuba yaragiye afasha benshi.

1. Ibi nabyo bizashira

Kwiyibutsa ko ibihe by’akaga, ibihe bibi bigoye kandi bishishana bitazahoraho ni bumwe mu buryo buzanira umuntu ihumure bukarema agatima. Umuhanga abasha kubona ko ibyo anyuramo atazahora abinyuramo kuko ikigira intangiriro kigira n’iherezo.

2. Reka ngerageze uyu munsi

Kwiha intego yo kwihangana byibuze uwo munsi gusa bizatuma no ku munsi ukurikira wibuka ko umunsi washize nawo wabashije kuwihanganira. Aha si mu gihe cya depression gusa ahubwo no kuba wifuza gucika ku ngeso runaka yakubase ubu buryo buragufasha. Uyu munsi gusa, bitanga icyizere kurenza uyu mwaka gusa cyangwa uku kwezi gusa yemwe n’iki cyumweru gusa. Kwiha intego muri wowe y’amasaha 24 ukabikora kenshi si kimwe no kwiha intego y’iminsi 7 cyangwa 30.

3. Nzamera neza

Imwe mu mpamvu ituma urushaho kwiheba ni ukumva ko udateze kuzakira cyangwa kuva mu bibazo bikugose. Ibwire mu mutima ko uzamera neza, uzakira, utazahora mu bibazo. Biguha ibyiringiro kandi bikagutera akanyabugabo. Nubwo waba urwaye indwara igoye gukira, aho kwiheba (kuko n’ubundi sibyo bizatuma ukira) iheshe amahoro wumve ko uzamera neza

4. Iki ni igihe cyo kubabara

Iyibutse muri wowe ko ubuzima bubamo ibyiza n’ibibi, kwishima no kubabara. Noneho wibwire uti: “iki ni igihe cyo kubabara. Nkirimo ariko nzakivamo haze igihe cyo kwishima.”
Ibi bizatuma udaha agaciro ibikubabaza ahubwo uhorane ubutwari kuko uziko utazahora mu kababaro.

5. Ngomba kubera urugero abandi

Ibuka ko atari wowe gusa ubabaye, kandi ko hari benshi bagufataho icyitegererezo n’urugero. Ibi bizatuma akababaro kawe n’ibibazo aho kuguherana biguhindukira isoko yo gukomera no gukomeza abandi. Niba uri umubyeyi ukaba ucitse intege urumva umwana we bicura iki? Kubyibaza no kwiyemeza kumubera urugero rwiza bizatuma utongera kwita ku bigushavuza ahubwo ube umunyampuhwe.

6. Ndacyariho ndahumeka

Uko uhumeka ibuka ko hariho abapfuye. Injiza umwuka wongere uwusohore uvuge uti ndacyariho. Hamwe n’ibyo twavuze haruguru wibuke kv atari ko bizahora. Humeka umwuka mwiza, utagurwa kandi utuma ubasha kubaho wibuka ko ukiriho bitume ugira icyizere cy’ejo hazaza.

7. Humura

Aya magambo akoreshwa henshi haba mu bitabo by’amadini, mu ndirimbo agira ati: ” witinya, humura, wigira ubwoba” ni amagambo ahumuriza, agasana umutima kandi akawuteramo ibyiringiro. Humura nturi wenyine, humura ntibizongera, humura uzakira…

8. Byikuremo

Uko muri wowe uhangana no kwikuramo ibiguhangayikishije, ibikubabaje, ibigutera kwiheba ibwire mu mutima uti reka bigende bimvemo. Kwizera kurarema. Uko ubyibwira ko bigomba kugenda niko bizagenda koko bikuvemo wumve utuje utengamaye.

9. Nta makuba ahari

Nyuma y’imvura y’umugaru, umuyaga w’ishuheri, harongera hakaza ibihe byiza. Nta mvura idahita, nta nzara itarangira, nta byago bihoraho. Mu nzira ugenda nijoro, ishyiremo ko nta makuba bikurinde guhagarika umutima. Wireba ibintu mu ruhande rubi gusa. Nyuma y’ibikubayeho ibuka ko nta makuba agihari ahubwo ugiye mu gihe cyiza bityo bigutere akanyabugabo n’icyizere.

10. Ndahagije

Si ngombwa kugira inshuti 5000 kuri Facebook cyangwa abagukurikira basaga miliyoni kuri twitter ngo ubone kugira agaciro. Ahubwo wowe umva ko uhagije kandi wihagije. Iyibutse ko ak’imuhana kaza imvura ihise. Ibyishimo byawe, ingufu zawe, ibyo uzageraho byose ni wowe ubwawe ugomba kubyishakamo ibiva ahandi bikaza ari inyongera cyangwa inyunganizi.

Uko wahangana na depression

Indwara yitwa depression dore ko ikinyarwanda cyayo cyuzuye gisa n’icyabuze neza, bamwe bayita kwiheba no kwigunga abandi bakayita agahinda gasaze (soma nka gacanye).Iyi ni imwe mu ndwara z’imitekerereze ikunze gufata abantu bahuye n’ibibazo bikomeye mu buzima bakananirwa kubyakira vuba no kubyihanganira. Mu nkuru zacu twagiye tuvuga ku bimenyetso byayo no ku buryo ivurwa ariko hano noneho tugiye kurebera hamwe uburyo wayirinda.

Ubyange ubyemere, umuti nyawo cyangwa urukingo nyarwo rwa depression si ibinini cyangwa inshinge ahubwo biri muri wowe ubwawe nkuko tugiye kubireba muri iyi nkuru.

Ibyagufasha kwirinda depression

 

1. Ruhuka usinzire bihagije

Kuruhuka no gusinzira nibwo buryo bwa mbere bwiza bufasha mu guhangana na depression. Nubwo iyo wafashwe na depression bigaragazwa nanone no kubura ibitotsi, kurotaguzwa, kwibagirwa bya buri kanya, ariko nanone gukora ibigufasha kubona ibitotsi ni uburyo bwiza. Amafunguro akungahaye kuri melatonin, kuryama kare kandi ku masaha adahinduka bizagufasha. Ikindi uzakora ni ugufata akazuba byibuze iminota 15 ku munsi kuko kazagufasha kuza gusinzira neza nijoro.

 

2. Siporo

 

Siporo ni urukingo ku ndwara zinyuranye noneho ikaba n’akarusho mu kurwanya umunabi ukunda kuranga abafashwe na depression.
Mu gukora siporo si ngombwa ngo wirukanke za marathon, cyangwa ukore siporo ikunaniza cyane.
Ubushakashatsi bugaragaza ko gutwara igare iminota 30 yonyine bihagije gutuma igipimo cya depression kimanuka cyane. Sibyo gusa wakora, wanoga, ukiruka, ugakina umukino ukunda, cg izindi.

 

3. Igipimo cy’isukari mu maraso

Nubwo bamwe iyo bagize depression bikundira ibiryohereye ariko ubushakashatsi bugaragaza ko isukari nyinshi mu mubiri ituma ibimenyetso bya depression byiyongera dore ko ishobora kugira uruhare mu izamuka rya cortisol ariwo musemburo ugira uruhare mu kugaragara kwa depression.
By’umwihariko mu masaha y’ikigoroba aho kurya ibiryohereye ahubwo wafata ibikungahaye kuri poroteyine nk’amagi, ubunyobwa n’utundi tuntu two guhekenya. Imbuto ziryohera cyane nk’inanasi ukaba uzihagaritse.

 

4. Rya ibinure byiza

 

Ibinure byiza bivugwa hano ni ibinure rukomatanyo ariko bituzuye (polyunsaturated fats). Ibyo binure bikaba ari ibizwi nka omega-3
Amafi azwiho kuba isoko nziza y’ibinure bya omega-3 cyane kuruta ibindi byose. Amafi bibonekamo ku gipimo cyiza ni sardines, salmon na trout.
Ibi biboneka kandi mu tubuto duhekenywa n’ibihwagari, inzuzi z’ibihaza, ubunyobwa na flaxseed. Tunabisanga kandi mu gifenesi.

5. Gira icyo ukunda ukora

 

Kugira ikintu ukunda (passion) ni bimwe mu bifasha kuruhuka mu mutwe no gutuza.
Ubushakashatsi bwakozwe na Blue Zone bugaragaza ko abantu bagira ikintu cyabatwaye umutima bakora bagikunze babaho indi myaka 7 barenza ku bandi.
Ikintu ukunda gishobora kuba kubyina, gushushanya, kuririmba, kwandika imivugo, gutembera, kureba film, n’ibindi binyuranye. Uko ubiha umwanya bituma intekerezo zawe zidatana ahubwo zikaruhuka ukanagubwa neza muri wowe.

Hamwe n’ibi wakongeraho meditation no gusenga kuko bifasha roho n’intekerezo kujya mu bwiza gusa.

 

Uko wakivura kuyaga mu maso

Imvugo ngo yatetse ikidiya, ikoreshwa barengurira ku muntu ufite mu maso hahora hayaga niyo yaba nta mavuta yisize.

Ibi biterwa nuko umubiri uba ukora ibinure byinshi bya sebum, bikaba bikorwa n’imvubura ziba munsi y’uruhu. Ubusanzwe sebum ni nziza kuko irinda uruhu kuma no gukanyarara ariko iyo ibaye nyinshi biba byongera ibyago byo kurwara ibiheri mu maso kuko ituma utwengehu kenshi tuziba.
Akoko, imisemburo, stress nibyo ahanini bituma ibi binure byiyongera.

Hano twaguteguriye ibyo wakifashisha uhangana no kuyaga mu maso, gusa uburyo bumwe iyo butagukundiye uhindura ubundi kuko abantu ntibahuza uruhu kandi n’impamvu ntiziba zimwe. Kandi iyo hari uburyo ukoresheje ukabona aho gukira biri kwiyongera cyangwa umubiri ukabugiraho ubwivumbure urabuhagarika ugakoresha ubundi.

 

  1. KARABA MU MASO

Nibyo koko usanzwe ukaraba mu maso ariko kubera kuyaga usabwa gukaraba mu maso kabiri ku munsi. Mu gukaraba usabwa gukoresha isabune isanzwe, nta cyangwe cyangwa ibindi byagukobora mu maso. Ukiyunyuguza ukihanagura, ukumuka.

  1. UBUKI

Ubuki buri mu miti y’umwimerere myiza ku ruhu. Bwifitemo ibyica bagiteri ndetse n’ibizibuza kororoka kandi bunazwiho gutuma uruhu rutuma ariko niruyagirane cyane. Mu kubukoresha, usabwa kwisiga ubuki bw’umwimerere nkuko wiwiga amavuta asanzwe ukabirekeraho iminota 10, noneho ukiyunyuguza n’amazi y’akazuyazi, ukihanagura ukumuka.

  1. IBUMBA

Ibumba riri amoko menshi habaho iry’umutuku, icyatsi n’andi moko. Hano irivugwa ni ibumba ry’icyatsi. Mu kurikoresha uvanga akayiko gato karyo n’amazi kugeza bibaye igipondo cyoroshye nk’igikoma. Bisige mu maso ubirekereho kugeza ibumba ryumye (ubibwirwa nuko wumva biri kugukanyaga). Nyuma wiyunyuguze n’amazi ashyushye, wihanagure wumuke.

  1. UMWERU W’IGI N’INDIMU

Ibi byo benshi babikoresha bashaka kugira isura icyeye nyamara ni na byiza ku bafite mu maso hayaga.
Gusa niba ugira ubwivumbure ku magi uyu si umuti wawe.
Mu kubikora vanga umweru w’igi rimwe n’akayiko gato k’umutobe w’indimu.
Ubyisige urindire byume, nuko wiyunyuguze wihanagure wumuke

  1. IGIKAKARUBAMBA

Kizwiho ubusanzwe koroshya ubushye n’izindi ndwara z’uruhu. By’umwihariko ni cyiza ku bafite uruhu ruyaga. Mu kugikoresha ufata umushongi wacyo ukawisiga ugiye kuryama nijoro ukabikaraba mu gitondo ubyutse.
Gusa kuko gishobora gutera ubwivumbure, isige gicyeya ku kuboko ahantu hato ubirekereho kugeza bucyeye. Nihashira iminsi ibiri nta buryaryate urumva aho hantu ubone kugikoresha mu maso.

  1. URUNYANYA

Mu nyanya habonekamo salicylic acid, ikaba ikunze gushyirwa mu miti ikoreshwa mu kuvura ibiheri kandi kenshi bituruka ku ruhu ruyaga.
Mu kurukoresha vanga akayiko gato k’isukari n’inombe y’urunyanya rumwe. Ubisige mu maso bimareho iminota itanu nyuma wiyunyuguze n’amazi ashyushye noneho wihanagure wumuke.

ICYITONDERWA

Nkuko twabivuze ruguru, ukoresha uburyo bumwe bwakanga ugahindura. Kandi iyo ubonye umubiri ubugizeho ubwivumbure urabuhagarika. Mu gihe uri kurwana na byo kandi usabwa kutisiga amavuta, kuko waba uri kongera kuyaga. Usabwa kandi kutisiga powder mu moko yazo yose cyane cyane za fond de teint kuko zipfuka utwengehu.
Si ibi gusa, ariko nibyo twaguhitiyemo byoroshye kubibona.