Kubana n’abandi amahoro: Ibyagufasha kubigeraho

Ntabwo ushobora kubaho wenyine kuri iyi si. Mu buzima abantu barakenerana kandi uretse n’ibyo, ubuzima ni ukubana. Uzakenera kungurana ibitekerezo n’abaturanyi, umukoresha cyangwa abakozi, mbese ntabwo bushobora kwira utagize aho ukenera undi.
Ibi bigusaba kubana n’abandi amahoro. Nubwo mu nkuru yatambutse twerekanye ko ntawe uneza rubanda, ariko ku ruhande rwawe hari bimwe wakora bigatuma ubana n’abandi amahoro ndetse nawe bikaguha amahoro yo mu mutima.
Nibyo iyi nkuru igiye kuvugaho

1. Kunda, aho kuyobora

Niyo waba ushinzwe abo bantu, uri umuyobozi wabo koko, wibereka ko ubari hejuru kuko nk’uko umugani uvuga, iby’isi ni gatebe gatoki uyu munsi waba uri umuyobozi ejo ukayoborwa. Rero garagariza urukundo bose, ukunde bose yewe n’iyo bo batagukunda, ubareke bibavune bonyine wowe uruhande rwawe urweze. Hamwe n’ibyo gerekaho gutega amatwi, ubashe gusobanukirwa buri wese mu bo muvugana.

2. Gira umutima wihangana, ubabarira

Ntabwo buri gihe ibintu bizagenda uko ubishaka cyangwa ubyumva ahubwo rimwe na rimwe abantu bazakubabaza, baguhemukire, bagukosereze, bakubeshyere, n’ibindi bibi binyuranye. Kubabarira bikubere umuco, kwihangana ubigire intego. Uzaba urinze intambara n’amahane

3. Vuga ibyo wasubiramo

Rimwe na rimwe usanga abantu bakunda kuvuga, bakaba banahimbahimba, bakabeshya ngo baryoshye inkuru, bagateranya abandi n’indi mico inyuranye itari myiza. Ibi bigukura ku nshuti, bituma uba iciro ry’imigani. Niba ushaka kubana na bose amahoro, mbere yo kuvuga banza utekereze niba ibyo ugiye kuvuga ari byo, atari ubujajwa, ari ibyagirira akamaro uwo ubibwiye, bityo bizatuma wirinda kubwirwa ngo subiramo ibyo wavuze.

4. Fata akanya witekerezeho

Mu buzima hari igihe biba byiza kuba uri wenyine niyo bitaba igihe kinini. Ushobora kujya mu cyumba wenyine, kwicara mu busitani se, yewe hari n’abajya mu kabari ariko akicara yitaruye abandi. Byose bikorere kwiha umwanya wo kwitekerezaho, urebe muri wowe aho uri gutana ushake uko wahakosora, urebe ibyo uheruka gushinjwa ko wakoshejemo ubikosore.

5. Menya igihe urimo

Aha si ukumenya igihe gusa ahubwo ni ukumenya aho uri, igihe urimo, uwo uri we n’abo muri kumwe. Ibi bizatuma uvuga uziga, umenya ibiganiro byawe uko ubitwara kuko uko waganiriza umwana siko waganiriza umubyeyi, ibyo uzavuga mu bafana Manchester sibyo uzavuga mu bafana Chelsea. Erega maye unamenye ko ugomba kumenya uko uganiriza umuyisiramu cyangwa umukirisito. Ntiwishushanye ariko nanone ntube intangiriro y’amahane n’intonganya.

6. Sigaho kwigereranya n’abandi

Kimwe mu bikubuza amahoro ubwawe ni ugushaka kubaho, kugenda, kwambara, nka runaka kandi mutari bamwe. Yewe niyo yaba uwo mwashakanye, umubyeyi wawe se, nta muntu n’umwe ukwiye kwigereranya ho. Yego ushobora kugira umuntu ufataho icyitegererezo ariko ntibivuze ngo ukopere ibye byose. Niba umuturanyi aguze imodoka (wenda ari n’inguzanyo) wikumva ko nawe ukwiye kuyigura. Niba uwo mukorana anywera muri hoteli, wimwishinga wasanga afite ahandi akura hatari ku kazi gusa, cyangwa se akaba gusesagura ntacyo bimubwiye. Baho ubuzima bwawe, ube wowe bwite.

7. Akira abandi uko bari

Niba umuntu mudahuje imyumvire wibigiraho ikibazo ahubwo ni uburyo bumwe butuma isi irushaho kuba nziza. Tekereza abantu bose bakunze ibara ry’ubururu maze ugasanga irangi ku nzu zose ni ubururu, imyenda yambarwa, inkweto abantu bambaye byose ni ubururu, imodoka mu muhanda, kaburimbo byose bikaba ubururu. Nta gushidikanya wabona ari bibi. Ibaze indabo zose mu busitani zisa ibara rimwe, byaba ari bibi. Rero kuba tudahuje ibyo dukunda, haba mu kurya cyangwa kunywa, kuba tudakunda twese umupira hakaba abikundira filimi cyangwa umuziki, kuba narayobotse idini ya Islam wowe ukayoboka ADEPR undi akayoboka gakondo, ntibikwiye kuba ikibazo ahubwo bitwereke ko ari ubudasa kandi butuma turushaho kuba umwe aho gutandukana. Aho kurwanira guhindura umuntu, gerageza kumwakira uko ari, bizagufasha
Ibuka ko ntawe uzagusuzugura nutisuzugura, kuko nanabikora ntacyo bizakubwira, ariko nanone wibuke ko ntawe uzakubaha utiyubashye. Ongera kandi wibuke ko agaciro uha abandi, urukundo ubereka, uburere ufite ari byo bizatuma ugira ijambo muri bo.
 
Amahoro n’urukundo 

Published by

BIRAMAHIRE Francois Jassu

BIRAMAHIRE Francois afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu byerekeye imiti ndetse yanahawe amahugurwa anyuranye ku mirire n'ubuzima rusange. Akunze kwandika inkuru zerekeye ubuzima muri rusange, imibanire, imirire iboneye, indwara n'imiti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s