Mu gihe bakuvuze ibinyoma

Byakubayeho cyangwa se byabaye kuri mugenzi wawe. Kubeshyerwa, guhimbirwa, ni kimwe mu bikorwa bibabaza umutima dore ko bishobora kuguca ku nshuti, kukwimisha akazi, kukwirukanisha se, ndetse byanagusenyera umuryango. Nubwo benshi iyo bibabayeho batangira gushwana n’abababeshyeye, kwiregura se bakoresheje amagambo menshi, ariko hari igihe ntacyo bitanga icyasha wambitswe ukakigumana igihe kinini.

Ese wakora iki mu gihe umenye ko hari amakuru atari ukuri yakuvuzweho?

1. Umugayo uvuna ugaya ugawa yigaramiye

Uyu mugani wasizwe n’abakurambere bacu ugaragaza neza ko mu gihe umuntu azi ko ibyo akuvugaho atari ukuri, ni we uvunika kukurusha. Yego nibyo ingaruka zigaragara ni wowe wabeshyewe zibonekaho ariko ingaruka zikomeye, kwangirika mu mutima, guhorana ubwoba ati namenya ko ari jye byaturutseho, bimugumaho iteka. Rero niba uzi neza ko ibikuvugwaho atari ukuri, tuza, ubihe igihe unashake uburyo bwiza bwo kwerekana ukuri nyako.

2. Bihe igihe

Ibaze uti ese ibimvugwaho bizamara igihe kingana gite? Ni hahandi nta gahora gahanze, nta mvura idahita nta n’ijoro ridacya. Nibakubeshyera ko utwite, amezi menshi ni 9 azashira bakabona ko wabeshyewe, nubwo bashobora guhindura bati yayikuyemo. Nubeshyerwa kwiba umutungo runaka, amaherezo hazaboneka aho wa mutungo warigitiriye niyo waba warabirishye ariko ukuri kuzagaragara. Wowe icyo ushinjwa gihe igihe, utuze utegereze, bizashira. Niyo byatwara imyaka ikinyoma kiratinda ntikiramba kandi ntigihabwa intebe kabiri

3. Wikigunga

Ibuka ko ukubeshyera ashaka kwerekana ububi bwawe, amakosa yawe. Nushaka kwirinda abandi ukabitarura uzaba wishinje icyaha utakoze. Ahubwo komeza ubeho uko wabagaho, uzaba intwari ndetse n’inshuti nziza azakwegera akubaze amakuru akuvugwaho, akubaze niba koko ari byo. Aha rero uzaba ubonye umwanya wo kwerekana ukuri kwawe kandi uzaba ubonye intumwa izagufasha kugenda ikura ibinyoma mu babibwiwe. Kuko wowe nutangira kugenda ubwira umuhisi n’umugenzi ko ubeshyerwa, bazabibonamo amatakirangoyi. Utakubajije ntuzamubwire. Inshuti nyayo uzayibonera muri ibyo bihe, niho uzanamenyera abagukunda by’urumamo.
 

4. Intwaro yawe ni ukuba wowe nyawe

Ushobora gutangira gushaka guhinduka ngo unezeze cyangwa ukureho ibyo uvugwaho. Aha uzaba wibeshye kuko ntacyo bizahindura. Komeza ubeho uko wabagaho, ugende aho wagendaga, ukore ibyo wakoraga. Byose ubikorere kuko ari ko uri. Niba washinjwe gusambanya umukozi, ntabwo kumwirukana bizakuraho icyasha ahubwo bizarushaho kukiremereza, byanatuma utazabona undi. Niba ushinjwa gutereta abakora mu kabari, kugacikamo si wo muti, bizitwa kuyobya uburari. Niba ntacyo umutima wawe ugushinja, iturize ukomeze ubuzima bwawe, ukuri kuzagaragara

5. Egera uwo byakomotseho

Bishobora kugera aho ukamenya neza nyirabayazana. Mwegere utagiye guhangana no gushwana na we ahubwo umwegere kivandimwe umubaze icyabimuteye. Ahari ashobora kubihimba kubera impamvu runaka cyangwa se bikaba kukwibeshyaho, dore ko umuntu akubonamo icyo agushakaho. Ashobora kuba akunze kukubonana na runaka, ejo yakubonana na runaka wundi ati uriya muntu umwitondere araharara. Ariko akabikora atazi icyatumye kanaka wa mbere mudakomeza kugendana. Ashobora kubona ufite nimero z’abakozi bo mu kabari akumva ko ubatereta ariko wenda ari abakiriya bawe nawe muri serivise runaka, ni byinshi umuntu ashobora kuguhimbira atari urundi rwango ahubwo ari ubutamenya cyangwa se indi mpamvu. Icyakora ashobora no kubikora ngo abantu bagucikeho, bakwange se, wirukanwe se, byose numara kumenya amakuru nyayo atari ibihuha uzamusange, mubiganireho. Nakubera imfura muzabisoza neza, niyinangira umwihorere, kubaho azi ko wamuvumbuye ni we bizabuza amahoro kurenza wowe
 
Dusoze twibutsa ko abanyarwanda bavuze ko nta nduru ivugira ubusa. Birashoboka ko imivugire, imikorere cyangwa imyitwarire yawe bishobora gutuma abantu bagufata uko utari. Niba ari ko bimeze, kubihindura birashoboka. Gusa nanone si ngombwa ngo umere uko bashaka kuko ntawe uneza rubanda. Niba umutima wawe utagucira urubanza, ibereho neza, utuje, ukomeze ubane na bose amahoro, ufashe abo ufasha, ukore akazi kawe uko bikwiye, igihe kizagera ukuri kugaragare

Published by

BIRAMAHIRE Francois Jassu

BIRAMAHIRE Francois afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu byerekeye imiti ndetse yanahawe amahugurwa anyuranye ku mirire n'ubuzima rusange. Akunze kwandika inkuru zerekeye ubuzima muri rusange, imibanire, imirire iboneye, indwara n'imiti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s