Ese koko habaho amaraso atandura SIDA?

Ushobora kuba atari ubwa mbere ubwiwe ko hari amaraso atajya yandura agakoko gatera SIDA.

Ahari nyuma yo kubyumva wabifashe nk’ibihuha cyangwa se ubifata nk’amakabyankuru, cyangwa nanone bigutera gushidikanya, wibaza niba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma.

Abanyarwanda baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa kandi bakongera bati ahari umwotsi haba hari umuriro.

Muri iyi nkuru tugiye kukumara amatsiko ku byo wibazaga byerekye abantu bashobora kuba bafite amaraso atandura agakoko ka SIDA ndetse ubushakashatsi bwerekana ko abo bantu binagoye ko bakandura virusi ya hepatite B.

Ubusanzwe amaraso yacu aba mu matsinda. Ayo matsinda ari mu moko menshi ariko ayo abantu tumenyereye ni itsinda rya ABO rikunze kugendana n’itsinda rya Rh (Rhesus) aho usanga umuntu ashobora kugira ubwoko bwayo bumwe gusa, ni ukuvuga A, B, AB na O, akanagira Rhesus positif cyangwa se Rhesus negatif.

Nyamara si aya matsinda cyangwa amoko abaho gusa ahubwo ni uko ariyo ashingirwaho ahanini mu itangwa ry’amaraso, bityo andi matsinda ugasanga ntavugwaho cyane.

Dusubiye inyuma gato, imibiri yacu itandukanwa n’akarango ka DNA kakaba uruhererekane mu muryango aho usanga umwana na se cyangwa abavandimwe be bahuje byinshi kuri DNA ikaba ari nayo ikoreshwa bashaka kwemeza niba koko uyu mubyeyi ari we wabyaye uyu mwana.

Gusa, bitewe n’impamvu zinyuranye ariko zidakunze kubaho, hari igihe habaho impinduka mu mikorere ya DNA yawe ari byo byitwa mutation genetique.

Izi mpinduka rero nizo ziha bamwe amahirwe yo kugira ibyago bicye cyane byo kuba bakandura virusi itera SIDA.

Muri 1990 hagati itsinda ry’abashakashatsi ryabashije kuvumbura impinduka zahawe izina rya  CCR5-Delta32 , ibi bikongerera abagezweho na zo ubudahangarwa bwo guhangana na virusi itera SIDA.

Izi mpinduka iyo zigeze mu mubiri w’uwo bibayeho zituma poroteyine izwi nka Pk yiyongera iyi poroteyine ikaba iboneka ku buso bwa buri nsoro z’amaraso by’umwihariko insoro zera, zikaba ari zo zizwiho kuturinda indwara.

Ubu bushakashatsi bwakomeje bwerekana ko abafite iyi poroteyine nyinshi bibongerera amahirwe yo kuba batandura virusi yaSIDA na hepatite B.

Ndetse abarwaye indwara ya Fabry’s disease nabo bibongerera amahirwe yo kutandura kuko ubu burwayi butuma igipimo cya Pk mu maraso cyiyongera.

Nkuko bitangazwa na Martin L. Olsson, wigisha mu ishami ry’ubuvuzi muri Lund University, aragira ati: “ Iyo udafite muri wowe kariya karemangingo ka Pk uba ufite ibyago byikubye inshuro 1000 byo kwandura HIV. Naho abagafite ku bwinshi biragoye ko bakandura HIV”

Gusa nubwo bimeze gutyo, ubu hushakashatsi bwagaragaje ko umuntu umwe gusa mu bantu miliyoni ari we uba afite igipimo cyinshi cya Pk cyamufasha kutandura virusi itera SIDA.

Icyakora ubushakashatsi bugaragaza ko ubu buvumbuzi bwitezweho kuzagira uruhare mu kuvumbura umuti wa SIDA kuko mu 2004 hari uwakoreweho ubushakashatsi bakoresheje iyi Pk bayivanga n’imiti igabanya ubukana, nyuma basanga virusi ziri kugenda zishira mu maraso ye

Dusoza

Kugeza ubu nta muti n’urukingo biraboneka ndetse n’iyi Pk biraboneka ko ifitwe n’abantu mbarwa ku isi bityo kuko utazi neza niba uri muri abo bacye, uburyo busigaye ni ukwirinda.

Agakingirizo, kudaca inyuma uwo mwashakanye, kwifata kugeza ushinze urugo biracyari ingenzi mu kwirinda.

 

Murambe

 

Published by

BIRAMAHIRE Francois Jassu

BIRAMAHIRE Francois afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu byerekeye imiti ndetse yanahawe amahugurwa anyuranye ku mirire n'ubuzima rusange. Akunze kwandika inkuru zerekeye ubuzima muri rusange, imibanire, imirire iboneye, indwara n'imiti.

4 thoughts on “Ese koko habaho amaraso atandura SIDA?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s