Ubusobanuro bw’inzozi: Igice cya 4

Twagiye dukora inkuru zerekana ubusobanuro bunyuranye bw’inzozi. Gusa nk’uko twabivuze mu bice bibaza, ubu si ubusobanuro twe dutanga ahubwo ni ubwatanzwe n’inzobere mu gusobanura ibyerekeye inzozi, icyo twe dukora ni ukwandika ibyo bagiye bavuga. Rero abajya badusaba kubasobanurira inzozi runaka, tugenda tubikora bitewe nuko aho tugeze tubyandika habitwemerera.

 

Reka noneho dukomeze ku busobanuro bw’izindi nzozi zinyuranye

 1. Kurota igisenge cyangwa inzu bikuvira

Ubusanzwe igisenge cyangwa inzu bivuze umutekano no gutuza. Kurota bikugwaho rero biba bisobanuye ko mu buzima bwawe hari ikintu uri gushaka gutunganya mu myitwarire yawe, mu marangamutima se ariko bikaba bitaragenda neza uko ubyifuza.

 1. Kurota ucika igice runaka

Mu gihe urose wakoze impanuka ukagira igice runaka ku mubiri wawe utakaza, biba bisobanuye ko uburyo usanzwe ukoramo ibintu buri kwangirika, hari hamwe mu buzima bwawe hari gucika intege

 1. Kurota uri mu iduka rinini ariko wabuze inzira igusohora

Nurota izi nzozi uzamenye ko ufite gushidikanya agaciro kawe mu buzima busanzwe, muri macye bimeze nk’aho ubwawe wishaka ukibura. Agaciro uragafite ariko nturimenya

 1. Kurota uhunga imvura, ishuheri se cyangwa ikindi kijyanye n’ikirere

Ikirere ni ikintu tutabasha kuyobora. Kurota ibijyanye na cyo byose bivuze ko mu buzima bwawe hari ibiri kukubaho ariko utabasha guhagarika cyangwa guhindura.

 1. Kurota utwite

Kurota utwite bisobanuye ko hakiri igihe cyo gutegereza ngo imishinga ufite izabashe kugerwaho.

 1. Kurota uri mu ishyamba ry’inzitane

Igihe urose uri mu ishyamba ry’inzitane ni ibikwereka ko utangiye kugenda umenya zimwe mu mpande z’ubuzima bwawe utari usanzwe uzi.

 1. Kurota ukora ubukwe cyangwa uri muri gatanya

Ubusanzwe ubukwe buhuza abantu babiri batandukanye. Igihe urose bwabaye biba bivuze ko hari ibintu bibiri cyangwa imico itandukanye uri kugenda uhuza naho iyo urose ari gatanya, biba bivuze ko bya bintu bibiri uri kugerageza buri cyose kugishyira ukwacyo.

 1. Kurota wasaye mu byondo

Mu nzozi amaguru yawe asobanura ubushobozi ufite bwo kwikura hamwe ujya ahandi. Niba urose amaguru yafashwe mu byondo, bivuze ko hari ikintu kiri gutsikamira iterambere ryawe kikagusubiza inyuma. Gishobora kuba kiva ahandi cyangwa kuri wowe ubwawe

 1. Kurota uhura n’abawe bapfuye

Nubwo benshi bahita bumva ko ari abazimu babateye ariko siko biri. Ahubwo biba bivuze ko uri kugenda wibuka ibyabaranze ukaba hari ibyo ushaka kubigiraho, nkuko babigenzaga.

 1. Kurota uvugira, uririmbira imbere y’abantu benshi

Ibi bivuze ko mu buzima busanzwe wifuza ko abantu bamenya ubuhanga bwawe, ushaka kwiyerekana. Izi nzozi ni nko kugukangura ngo ugire icyo ukora wigaragaze

 

Biracyaza….

Published by

BIRAMAHIRE Francois Jassu

BIRAMAHIRE Francois afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu byerekeye imiti ndetse yanahawe amahugurwa anyuranye ku mirire n'ubuzima rusange. Akunze kwandika inkuru zerekeye ubuzima muri rusange, imibanire, imirire iboneye, indwara n'imiti.

2 thoughts on “Ubusobanuro bw’inzozi: Igice cya 4”

 1. Hello!
  Watugezaho ubundi busobanuro bw’inzozi nko kurota urya inyama, kurota utora amafaranga, kurota warwaye igice cy’umubiri runaka…….

  Urakoze!

  Like

 2. Murakoze

  Mwadufasha gusobanukirwa igihe urose uri kuzamuka esikariye ariko Wenda kuzirangiza , gusa ubona bikugoye cyane ikindi ugakanguka utazirangije.

  Ikindi kurota uri munzu yakera mwabagamo kdi hashize imyaka myinshi mwarayivuyemo yewe baranayisenye, ariko ukibona uyirimo kdi wenyine.
  Mukomeze kugubwa neza !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s